วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เดิน-วิ่ง ประสาทพนมกะบาร์ มินิมาราธอน ปี 2558

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

เดิน-วิ่ง ประสาทพนมกะบาร์ มินิมาราธอน ปี 2558

 

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ   วงกลม อ.ขุนหาญ   จ.ศรีสะเกษ

วิ่งสู่ภูเขาฝ้าย  ระยะทาง 11 กม. ค่าสมัคร 250 บาท

ชิงถ้วยรางวัล 1-3 อันดับ ทั้งชาย-หญิง

 

ชาย

หญิง

1.อายุไม่เกิน 12 ปี

1.อายุไม่เกิน 12 ปี

2. อายุ 13-15 ปี

2. อายุ 13-15 ปี

3. อายุ 16-19 ปี

3. อายุ 16-19 ปี

4. อายุ 20-24 ปี

4. อายุ 20-24 ปี

5. อายุ 25-29 ปี

5. อายุ 25-29 ปี

6. อายุ 30-34 ปี

6. อายุ 30-34 ปี

7. อายุ 35-39 ปี

7. อายุ 35-39 ปี

8. อายุ 40-44 ปี

8. อายุ 40-44 ปี

9. อายุ 45-49 ปี

9. อายุ 45-49 ปี

10. อายุ 50-54 ปี

10. อายุ 50-54 ปี

11. อายุ 55 ปีขึ้นไป

11. อายุ 55 ปีขึ้นไป

Visitors: 54,390