14 กันยายน 2557 วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ครั้งที่ 10

วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 10

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557

เวลา 06.00 น.

ณ พรุเจ๊ะสัน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ติดต่อสอบถาม

โทร.076-338-140

ขอขอบคุณนักวิ่งฯ ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม ดังกล่าวค่ะ
Visitors: 54,390